top of page
STANDARD BRUKERBETINGELSER FOR NETTSTEDET HOPEOFMERCY.NO

Generelt


Disse brukerbetingelsene er en juridisk avtale mellom deg og Hope of Mercy Barmhjertighetens Håp. Ved å bruke dette nettstedet bekrefter du at du har lest, forstått og akseptert betingelsene. Dersom du ikke aksepterer disse betingelsene, kan du ikke bruke dette nettstedet.

Dersom disse Brukerbetingelsene endres, vil du varsles minst to uker før endringene trer i kraft. Dette varselet finner sted på hopeofmercy.no.

Beskrivelse av nettstedet

Nettstedet hopeofmercy.no er hjemmesiden til misjonsarbeidene til organisasjonen Hope of Mercy Barmhjertighetens Håp. Vi leverer en digital tjeneste som tilbyr informasjon, produkter, støttemuligheter og fadderskap for våre misjonsarbeid. Samtidig fungerer hopeofmercy.no som en oversiktsside for alle engasjerte og skal også kunne selge og reklamere for sine tjenester, produkter og arrangementer gjennom nettstedet.

Nettstedet vil også kunne tilby andre funksjoner og tjenester for kunder og andre brukere av nettstedet, slik som diskusjonsforum, blogger, faglige brukerforum o.a.

Ansvar for innhold på nettstedet

Den som legger inn og poster informasjon på nettstedet er fullt ut ansvarlig for innholdet i informasjonen, inkludert dens integritet og nøyaktighet, at den ikke er i strid med lov eller gjeldende regelverk og at den ikke medfører overtredelse av tredjepersons eiendomsrett eller personvern. Dette gjelder for både tekst, bilder, lenker til andre nettsteder o.a.

Nettstedet vil kunne inneholde informasjon fra eksterne kilder eller linker til ekstern informasjon. Hope of Mercy Barmhjertighetens Håp garanterer ikke for at denne informasjonen eller at linkene til enhver tid er korrekt og oppdatert. Bruker av nettstedet står selv pliktig å skaffe seg oversikt og undersøke at de har korrekt informasjon bl.a. ved å besøke tredjeparters nettsider.

Vilkår for bruk av nettstedet

Det er ikke tillatt å poste injurierende, hatske, truende, pornografiske eller andre typer materiale som kan være eller er i strid med lov eller gjeldende regelverk.

Det er tillatt å linke til andre sider som er relevante for innholdet på nettstedet. Dersom det linkes til steder utenfor nettstedet må det klart fremgå at dette ikke er sider som tilhører nettstedet og disse sidene må ikke innholde bilder, tekst eller annet innhold som virker injurierende, hatske, truende, pornografiske eller andre typer materiale som kan være eller er i strid med lov eller gjeldende regelverk. 

Du anerkjenner at du ikke skal forsøke å omgå nettstedets sikkerhetstiltak, og at du skal overholde alle relevante lover, regler og forskrifter ved bruk av nettstedet.

Hopeofmercy.no forbeholder seg retten til når som helst å postere, slette eller endre informasjon som bryter med vilkårene, uten forhåndsvarsel. Hopeofmercy.no er forpliktet til å reagere og fjerne lovstridig materiale eller linker til dette dersom det oppdages eller så snart hopeofmercy.no blir gjort oppmerksom på forholdet, jmfr. E-handelsloven § 17-18.

Opphavsrett

Alt materiale og informasjon produsert av Hope of Mercy Barmhjertighetens Håp er Hope of Mercy Barmhjertighetens Håps eiendom og kan ikke reproduseres uten Hope of Mercy Barmhjertighetens Håps skriftlige samtykke. Nettstedets logo, domenenavnet hopeofmercy.no og design på nettstedet tilhører Hope of Mercy Barmhjertighetens Håp.

Hope of Mercy Barmhjertighetens Håp forbeholder seg retten til fritt å bruke alt materiale som legges ut på nettstedet til promotering og markedsføring av nettstedet.

Bruk av Hope of Mercy Barmhjertighetens Håps logo - videre kalt logoen.

Det er tillatt å bruke logoen i omtale og promotering av nettstedet på blogger, forum, i media, o.l. Det er tillatt å bruke logoen i markedsføring av egne produkter som selges gjennom eller sammen med nettstedet hopeofmercy.no. Det er tillatt å bruke logoen i lenker til nettstedet. Det er ikke tillatt å knytte logoen eller nettstedet opp mot informasjon som ikke er relevant for nettstedet eller som strider mot lov eller gjeldende regelverk. Det er heller ikke tillatt å bruke logoen i markedsføring av egne produkter som ikke selges gjennom eller sammen med nettstedet.

Ansvarsbegrensning

HOPE OF MERCY BARMHJERTIGHETENS HÅP ER IKKE ANSVARLIG OVERFOR NOEN PART FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, STRAFFEBETINGEDE ELLER AVLEDEDE SKADER ELLER TAP AV NOE SLAG I FORBINDELSE MED DETTE NETTSTEDET, ELLER BRUK AV DETTE NETTSTEDET ELLER NOE NETTSTED ELLER NOEN RESSURS SOM DET HAR EN LINK TIL, SOM DET HENVISES TIL, ELLER SOM DU FÅR TILGANG TIL VIA DETTE NETTSTEDET, ELLER FOR BRUK ELLER NEDLASTING AV, ELLER TILGANG TIL, NOE MATERIALE, INFORMASJON, PRODUKTER ELLER TJENESTER, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, FOR TAPT FORTJENESTE, DRIFTSTANS, TAP AV FORVENTEDE BESPARELSER ELLER TAP AV PROGRAMMER ELLER ANDRE DATA, SELV OM HOPE OF MERCY BARMHJERTIGHETENS ER INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER ELLER TAP. DETTE UNNTAKET OG DENNE ANSVARSBEGRENSNINGEN GJELDER FOR ALLE SØKSMÅL, ENTEN DEN ER BASERT PÅ KONTRAKT, GARANTI, AVTALE ELLER ANDRE JURIDISKE TEORIER.

Hope of Mercy Barmhjertighetens Håp garanterer ikke for at innholdet på dette nettstedet er korrekt eller ikke er beskyttet av opphavsrett. Hope of Mercy Barmhjertighetens Håp garanterer ikke for at produkter som selges på nettstedet er autentisk eller ikke er beskyttet av opphavsrett, patenter, e.l. Hope of Mercy Barmhjertighetens Håp tar ikke noe ansvar for materiale, informasjon, synspunkter og produkter som formidles til, postes på, selges gjennom, eller på annet vis gjøres tilgjengelig gjennom nettstedet. Bruk av slikt materiale, informasjon, synspunkter og produkter solgt gjennom nettstedet er på eget ansvar. Hope of Mercy Barmhjertighetens Håp fraskriver seg, uten begrensning, ethvert ansvar for skader eller økonomisk tap, både direkte og indirekte, som følge av å bruke dette nettstedet, eller innholdet på den. Hope of Mercy Barmhjertighetens Håp fraskriver seg, uten begrensning, ethvert ansvar for skader eller økonomisk tap, både direkte og indirekte, som følge av å bruke produkter som er solgt og kjøpt gjennom nettstedet.

Hope of Mercy Barmhjertighetens Håp garanterer ikke for at nettstedet er fritt for feil eller er tilgjengelig til enhver tid. Hope of Mercy Barmhjertighetens Håp fraskriver seg, uten begrensning, ethvert ansvar for skader eller økonomisk tap, både direkte og indirekte, som følge av feil på nettstedet eller at nettstedet er utilgjengelig.

bottom of page