top of page
VILKÅR FOR FADDERABONNEMENT HOS HOPEOFMERCY.NO

1. Innledning
 

Disse vilkårene gjelder for bestilling og kjøp av fadderskap / abonnement på hopeofmercy.no innhold, jfr. punkt 3. Du må være over 18 år for å registrere deg.
Avtalen er bindende for begge parter når Hope of Mercy Barmhjertighetens Håp har registrert din bestilling.

2. Avtalepartene
 

Disse betingelser gjelder mellom deg og Hope of Mercy Barmhjertighetens Håp (Org.nr. 912 871 800), Postboks 9207, 6023 Ålesund

3. Abonnementet omfatter

Abonnementet omfatter til enhver tid det som inngår i beskrivelsen av vårt fadderskap som vist her hopeofmercy.no/hvagjorvi. Dette er en generell beskrivelse. Hope of Mercy Barmhjertighetens Håp forbeholder seg retten til å gjøre endringer i produktene og beskrivelsene av produktene. 

4. Bindingstid og oppsigelse

Avtalen er juridisk bindende i 1 måned etter at kunden har sagt opp sitt medlemskap.  

Oppsigelsen sendes skriftlig til e-postadressen webmaster@hopeofmercy.no og må inneholde abonnementens grunnleggende kontaktinformasjon som fullt navn og mobilnummer. Oppsigelse skal skje skriftlig og manglende betaling anses ikke som oppsigelse.

Vi gjør oppmerksom på at du sier opp din e-faktura eller avtalegiro ved å kontakte din bankforbindelse.

5. Betaling og priser
 

Betaling skjer ved å opprette eFaktura eller AvtaleGiro. Dette gjøres ved å ta kontakt med din bankforbindelse. Du bestemmer selv hvilken dag i måneden du ønsker å sette som trekkdato / betalingsdato for ditt abonnement. 

Du kan selv oppjustere og nedjustere de månedlige trekkene etter det som passer deg best. Vi har likevel en nedre grense på våre fadderskap på 50 kroner NOK pr. måned. 

Hope of Mercy Barmhjertighetens Håp forbeholder seg retten til å sende deg betalingspåminnelser på e-post og telefon. 
 

Alle oppgitte priser er inklusive eventuell merverdiavgift. Ved opprettelse av abonnement utenfor Norge gjelder særlige vilkår. Ta kontakt med oss på webmaster@hopeofmercy.no for oppsett av slik avtale. 
 

6. Angrerett
 

Ved kjøp av våre fadderabonnementer har du angrerett i henhold til angrerettlovens bestemmelser. 
 

Angrerettskjema følger ordrebekreftelsen ved bestilling av abonnementet. Du har da rett til å gå fra avtalen ved å gi melding til Hope of Mercy Barmhjertighetens Håp innen 14 dager etter at angrerettskjemaet er mottatt. Melding bør gis skriftlig.
 

7. Behandling av personopplysninger for abonnementer

Hope of Mercy Barmhjertighetens Håp lagrer og bruker opplysninger om navn, e-post, adresse og telefonnummer, samt opplysninger om eventuell annen regningsbetaler. I tillegg lagres informasjon om hvilke tjenester du bestiller, hvilke nettsider som besøkes, informasjon om posisjon (geolokasjon) og teknisk informasjon om din enhet og internett-tilkobling.

 

Ved å akseptere disse brukervilkårene samtykker du til Hope of Mercy Barmhjertighetens Håps behandling av dine personopplysninger.

 

Opplysningene brukes av Hope of Mercy Barmhjertighetens Håp for å gjennomføre avtalen med deg og til å forbedre og videreutvikle tjenestene. Vi behandler også personopplysninger for å få større kunnskap om brukerne våre, slik at vi kan gi deg innhold tilpasset ditt bruksmønster. I tillegg vil opplysningene kunne bli brukt til analyse for å forstå markedstrendene og for å begrense misbruk av tjenestene.

Opplysningene kan utleveres til tredjeparter i den grad det er nødvendig for at Hope of Mercy Barmhjertighetens Håp skal kunne gjennomføre avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfeller.

 

Du har rett til innsyn i de opplysninger som Hope of Mercy Barmhjertighetens Håp har registrert om deg. Vi ber deg ta kontakt med oss for å rette opplysninger som skulle vise seg ikke å være korrekte. Du kan når som helst kreve at opplysningene slettes, dersom disse ikke lenger er nødvendige for å gjennomføre avtaleforholdet mellom deg og Hope of Mercy Barmhjertighetens Håp.

 

Du plikter å holde oppdatert om endring av adresse eller eventuelle andre endringer i abonnementsforholdet. Slike endringer kan meldes inn ved å kontakte oss her: Hopeofmercy.no/kontakt eller sende oss en e-post på webmaster@hopeofmercy.no

Hope of Mercy Barmhjertighetens Håp er behandlingsansvarlig, og ved henvendelser knyttet til bruken av personopplysningene kan du kontakte oss på e-post webmaster@hopeofmercy.no. Vi henviser for øvrig til vår personvernerklæring for mer informasjon om vår behandling av personopplysninger.
 

8. Endringer i avtalen
 

Disse vilkårene gjelder fra inngåelse av avtalen mellom deg og Hope of Mercy Barmhjertighetens Håp og inntil nye vilkår og betingelser blir publisert på nettsiden. Når det gjelder endringer i pris, vises til punkt 5 ovenfor.

Den til enhver tid gjeldende versjonen av vilkårene knyttet til betaling av digitale abonnement finner du her: hopeofmercy.no/abonnement

bottom of page