top of page

Vi ser en økende etterspørsel etter mat og klær som følger av en hardt presset infrastruktur og økende fattigdom.

HISTORIE OG VISJON

Det hele startet våren 1998, da Evelin, jeg og noen venner av oss fikk være med på en tur til Lugansk i Ukraina. Her møtte vi et skrikende behov fra mennesker i dyp fattigdom og nød. Her møtte vi mennesker som sleit med å få dagen til å henge sammen. Vi fikk kontakt med mennesker som var engasjert i å hjelpe fattige barn, og vi bestemte oss for å hjelpe til, og gjøre noe for disse barn/familier som trengte hjelp.

Når vi kom tilbake til Norge etter denne turen hadde vi samme år, samme høst etablert kontakter i Ukraina, og første hjelpesending kunne sendes nedover med klær og nødvending Humanitar hjelp. Første senter ble etablert, og vi fikk ha møter med myndigheter og venner, og sammen kunne vi starte opp et arbeid som fikk navnet HOPEOFMERCY – BARMHJERTIGHETENS HÅP.

100_2251.JPG
- -.png

Dagsenter: De første år var etablering av Dagsenter for fattige barn hovedsatsingen, og nødhjelp og matutdeling til fattige i landsbyene rundt Mokasjobo distriktet / Karpatene. Vi støttet og etablerte dagsenter og hjalp til å åpne nye. Vi etablerte støttepartnere, og vi besøkte sykehus og barneinstutisjoner.

Prosjekter: Å bygge hus , å pusse opp bad/kjøkken for fattige familier ble noe av det vi engasjerte oss mye i . I dag er dette noe av hovedsatsningen vi gjør i Ukraina, å livsnødvendig for fattige barnefamilier. Gir foreldre og barn verdighet og håp for fremtiden. Takk til dere alle som er med oss i dette viktige arbeidet.

Hjelpesendinger: Vi samler inn nødhjelp på hele Sunnmøre, og sender til tider 1-2 trailerer nedover med klær og møbler hvert år. Til sammen på disse årene har vi sendt nedover ca. 50 hjelpesendinger med klær og nødhjelp.

Sommerleierer for familier og barn er et stort og viktig arbeid, og i 2021 er vi oppe i 6-8 leirer, noe som livsforvandlende for mange.

Matprogram for fattige er og blir en hovedanliggende nå og i tiden fremover. Stor fattigdom og matmangel gjør at mange lider STOR NØD, og behovet er enormt. Derfor har vi etabler matstasjoner i de byer og kirker hvor vi har vårt satsningsområde.

Hope of Mercy 3.jpg
Hope of Mercy.JPG

Gjennom gode kontakter og godt kjennskap til problemene i Ukraina, er vi i dag, 23 år etter oppstarten, fortsatt engasjert i å støtte dagsenter/sykehus, selv om mye av dette nå er tatt hånd om av lokale menigheter og lokale krefter.

Behovet er fortsatt enormt og vi vil derfor oppmuntre alle til å engasjere seg i nødhjelpsarbeidet. Bli en støttepartner med et fast beløp i måneden. Det vil gjøre at vi kan hjelpe ennu flere. Takk til dere alle for god hjelp og støtte, penger og klær. Mange, mange takk. Skulle du ha behov for mer informasjon om arbeidet, ta gjerne kontakt med oss.

Mange takk for oppmerksomheten,
og vi vil ønske dere alle en god dag.

Evelyn & Håkon Nilsen

Prosjektledere Hope of Mercy

bottom of page